Vintage 70s Boho High Waist Denim Shorts by TheGrungeMonkey (14.99 GBP) http://etsy.me/1eNa5Vs

Vintage 70s Boho High Waist Denim Shorts by TheGrungeMonkey (14.99 GBP) http://etsy.me/1eNa5Vs